Islam mengajarkan untuk menyambung silaturahmi

Sebetulnya yang dimaksud silaturahmi adalah hubungan keluarga berdasarkan keturunan atau pernikahan. Dan yang dimaksud menyambung kembali hubungan silaturahmi yang terputus apabila ada permusuhan dalam hubungan keluarga lalu ada upaya untuk menyambung kembali. Menurut Islam, orang yang bersikap buruk pada orang yang berusaha menyambung hubungan keluarga, tidak akan masuk surga karena sikapnya ini.

Dalam ajaran Islam, sesama orang beriman juga bersaudara. Karena itu supaya saling didamaikan jangan terpecah belah. Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, akan dipercepat siksa dunia dan tersimpan untuknya siksa di akhirat. Sebaliknya yang mau menyambung hubungan silaturahmi akan diluaskan rejekinya.

Orang yang memutuskan hubungan, baik silaturahmi maupun dengan sesama orang beriman maka rahmat Allah tidak akan sampai padanya. Bila rahmat tidak sampai padanya berarti dia tidak bisa merasakan kasih sayang Allah sehingga hidupnya selalu gelisah.

Semoga kita selalu dalam hubungan yang baik dalam hal silaturahmi ataupan dengan sesama orang beriman. Agar Allah bisa selalu merasakan rahmat Allah dan diluaskan rejekinya…

Allah berfirman
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An Nisaa : 1)

Allah berfirman
Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? (QS. Muhammad : 22)

Allah berfirman
Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al Hujuraat : 10)

Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda
Tidak ada dosa yang Allah swt lebih percepat siksaan kepada pelakunya di dunia, serta yang tersimpan untuknya di akhirat selain perbuatan zalim dan memutuskan tali silaturahmi.(HR Tirmidzi)

Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda
Sesungguhnya Rahmat itu tidak diturunkan kepada kaum yang di dalamnya ada seorang pemutus keluarga.(HR. Bukhari) .

Seorang sahabat berkata, “Wahai Rosulullah saya mempunyai kerabat yang selalu saya menghubungi mereka tetapi mereka memutuskan saya, saya selalu berbuat kebaikankepada mereka tetapi mereka berbuat jelek kepada saya, saya selalu sabar (santun) terhadap mereka tetapi mereka selalu berbuat bodoh terhadap saya. Maka Beliau saw bersabda, “Jika kamu benar seperti yang telah kamu katakan maka seolah-olah kamu memberi makan mereka abu yang panas, dan penolong dari Allah atas mereka selalu menyertaimu selama kamu seperti itu” (HR Muslim)

Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda
Barangsiapa yang senang diluaskan rizqinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi (HR Bukhori dan Muslim)

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: